top of page

Terapi Ekollerini Birbirinden Ayıran Nedir?

Güncelleme tarihi: 3 MayBir önceki blog yazısında geleneksel, bilişsel davranışçı ve şema terapi ekollerine kısa bir bakış atmıştık. Şimdi bu yaklaşımları karşılaştıralım:

 

Teorik Yönelim

    - Geleneksel terapi bilinçdışı süreçleri ve erken yaşam deneyimlerini keşfetmeye odaklanma eğilimindedir.

    - BDT öncelikli olarak şu andaki bilişsel süreçleri ve davranış kalıplarını hedef alır.

    - Şema terapi hem günümüz semptomlarına hem de çocuklukta geliştirilen temel inançlara değinerek her ikisinin unsurlarını birleştirir.

 

Seansların Odağı

    - Geleneksel terapi, mevcut zorluklar hakkında fikir edinmek için sıklıkla geçmiş deneyimleri ve ilişkileri araştırır. Genellikle içgörüye, kişisel farkındalığa ve derinlere yerleşmiş duygusal sorunların araştırılmasına öncelik verir.

    - BDT, işlevsiz düşünce ve davranışları tanımlamaya ve değiştirmeye odaklanır.

    - Şema terapi, devam eden duygusal sıkıntıya ve kişilerarası sorunlara katkıda bulunan altta yatan şemaları ve bunlarla ilişkili başa çıkma mekanizmalarını hedefler.

 

Kullanılan Teknikler

    - Geleneksel terapide serbest çağrışım, rüya analizi ve aktarımın yorumlanması gibi teknikler kullanılır.

    - BDT bilişsel yeniden yapılandırma, davranış değişikliği ve maruz bırakma terapisi gibi yapılandırılmış teknikleri kullanır.

    - Şema terapi, imgelerin yeniden yazılması, sandalye çalışması ve sınırlı yeniden ebeveynlik dahil olmak üzere bilişsel, deneyimsel ve davranışsal tekniklerin bir kombinasyonunu kullanır.

 

Süre ve Etkililik

    - Geleneksel terapi uzun vadeli olabilir ve önemli ilerleme kaydedilmesi yıllar alabilir.

    - BDT genellikle kısa vadelidir ve hastalar genellikle birkaç ay içinde semptomlarda rahatlama yaşarlar.

    - Şema terapi genellikle BDT'den daha uzun vadelidir ancak geleneksel terapiden daha odaklanmış ve yoğundur; araştırmalar karmaşık, kronik zihinsel sağlık sorunlarının tedavisinde etkili olduğunu öne sürmektedir.

 

Sonuçta terapi ekolu seçimi, bireyin zorlanmalarının niteliği ve ciddiyeti, kişisel tercihleri ve terapistin uzmanlığı gibi faktörlere bağlıdır. Her yaklaşımın kendine has güçlü yanları vardır ve belirli kişiler veya belirli psikolojik sorunlar için daha uygun olabilir. Bu terapi ekollerini uygulayacak uzmanı seçerken nelere dikkat etmenin faydalı olabileceğini bir sonraki blog yazısında okuyabilirsiniz…
7 görüntüleme0 yorum

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page